Kolejna edycja programu PARP „Internacjonalizacja MŚP”. 50 mln zł na podbój zagranicy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 18 paździer...
Startują informacyjno-edukacyjne spotkania online dla przedsiębiorców – #idearozwojubiznesu

Już jutro Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczną cykl bezpłatnych wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców. Pierwsze spotkania odbędą się w 15 i 16 września, i obejmą tematy: „Rozwijaj swoją firmę cyfrowo”, ...
Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji

„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to nowe działanie w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie moż...
#idearozwojubiznesu – startuje cykl edukacyjnych spotkań online

Już 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczną cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm w pr...
550 tys. zł w konkursie na najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Do 21 września można zgłaszać projekty do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Nowy konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw, które realizują programy włączające pracowników w działania rozwojowe firmy, a także do podmiotów, które oferują narzę...
Fundusze Europejskie: szybki rozwój miast wschodniej Polski

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, infrastruktura wschodniej Polski rozwinęła się pod względem transportu oraz infrastruktury drogowej. Z pozyskanych środków skorzystały między innymi: Olsztyn, Białystok, Kielce i Rzeszów. Opisane poniżej projekty realizowano w r...
104 mln zł na projekty eliminujące ograniczenia funkcjonalne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 851 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 461 mln zł. Pozytywnie oceniono 201 projektów. Duża liczba dobrze ...
Ponad 31 mln zł z Funduszy Europejskich dla startupów

W jedenastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie ubiegało się 58 startupów. Rekomendację wsparcia od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała ponad połowa z nich: 31 mln zł trafi do 33 firm. Konkurs finansowany jest ze środ...
Ruszyła kolejna runda konkursu Travel Grants z budżetem 50 tys. euro
Od 20 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. trwa kolejna runda konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój współpracy dwustronnej. O dofinansowanie w kwocie nawet do 2 tys. euro mogą starać się MŚP z Polski i Norwegii. Do uczestnictwa w konkursie nie jest wymagany wkład...
Startupy stawiają na lepszą jakość zdrowia i pracy Polaków dzięki Funduszom Europejskim

Rewolucyjne projekty MedTech wspierające rehabilitację pacjentów, ich codzienne funkcjonowanie oraz rozwój medyków. Nowoczesne technologie poprawiające bezpieczeństwo pracowników oraz umożliwiające ich efektywne kształcenie – to dzięki projektom unijnym, realizowanym prz...
Kolejna edycja programu PARP „Internacjonalizacja MŚP”. 50 mln zł na podbój zagranicy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 18 paździer...
Startują informacyjno-edukacyjne spotkania online dla przedsiębiorców – #idearozwojubiznesu

Już jutro Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczną cykl bezpłatnych wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców. Pierwsze spotkania odbędą się w 15 i 16 września, i obejmą tematy: „Rozwijaj swoją firmę cyfrowo”, ...
Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji

„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to nowe działanie w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie moż...
#idearozwojubiznesu – startuje cykl edukacyjnych spotkań online

Już 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczną cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm w pr...
550 tys. zł w konkursie na najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Do 21 września można zgłaszać projekty do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Nowy konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw, które realizują programy włączające pracowników w działania rozwojowe firmy, a także do podmiotów, które oferują narzę...
Fundusze Europejskie: szybki rozwój miast wschodniej Polski

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, infrastruktura wschodniej Polski rozwinęła się pod względem transportu oraz infrastruktury drogowej. Z pozyskanych środków skorzystały między innymi: Olsztyn, Białystok, Kielce i Rzeszów. Opisane poniżej projekty realizowano w r...
104 mln zł na projekty eliminujące ograniczenia funkcjonalne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 851 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 461 mln zł. Pozytywnie oceniono 201 projektów. Duża liczba dobrze ...
Ponad 31 mln zł z Funduszy Europejskich dla startupów

W jedenastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie ubiegało się 58 startupów. Rekomendację wsparcia od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała ponad połowa z nich: 31 mln zł trafi do 33 firm. Konkurs finansowany jest ze środ...
Ruszyła kolejna runda konkursu Travel Grants z budżetem 50 tys. euro
Od 20 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. trwa kolejna runda konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój współpracy dwustronnej. O dofinansowanie w kwocie nawet do 2 tys. euro mogą starać się MŚP z Polski i Norwegii. Do uczestnictwa w konkursie nie jest wymagany wkład...
1
2
3
4
5
6