Ostatni moment na zgłoszenie udziału w konkursie „Pracodawca Jutra”
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość (PARP) do 31 stycznia 2022 r. przyjmuje aplikacje w konkursie „Pracodawca Jutra”. Mikro, mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy mogą zgłaszać się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edu...
Sukcesja w firmach rodzinnych. Wsparcie MŚP w przekazaniu biznesu
36 proc. przedsiębiorstw w Polsce uważa się za firmy rodzinne. Prawdziwy odsetek jest jednak znaczenie większy, zwłaszcza biorąc pod uwagę małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem pozwalającym zapewnić międzypokoleniową ciągłość rodzinnych biznesów jest skuteczna sukce...
Kilkadziesiąt JST zgłosiło się do unijnego programu GovTech inno_LAB. Nabór trwa
Już 34 jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowano do realizowanego przez PARP pilotażowego programu GovTech inno_LAB. Celem pilotażu jest wprowadzenie innowacji do polskiej administracji samorządowej oraz wspieranie JST w zamawianiu dostaw i usług opartych na tec...
Praca zdalna – już nie benefit, jeszcze nie codzienność

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport, przedstawiający pracę zdalną z perspektywy pracowników, pracodawców oraz gospodarki. Wiele podmiotów pracuje obecnie w tym systemie bez większych zakłóceń i planuje to kontynuować, szczególnie w branżach krea...
Trwa nabór do projektu System Wczesnego Ostrzegania

Celem projektu SWO jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojow...
„Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”: nowy konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”

Dzięki zwiększeniu budżetu na program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” PARP ogłosiła nową edycję konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Do dyspozycji przedsiębiorców jest 9,35 mln euro. Wnioski w konkursie będzie m...
Katalog innowacji. Przegląd startupów inkubowanych w makroregionie Polski Wschodniej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła katalog startupów, którym udało się rozwinąć działalność biznesową dzięki Programowi Polska Wschodnia oraz wsparciu Platform startowych. Największą wartością programów inkubacji jest szereg usług podstawowych i specj...
Projekty w konkursie gov_LAB wybrane. Samorządowcy będą podnosić kompetencje w projektowaniu usług dla przedsiębiorców
Projekty w konkursie gov_LAB wybrane. Samorządowcy będą podnosić kompetencje w projektowaniu usług dla przedsiębiorców
Baza Usług Rozwojowych podsumowuje mijający rok: ponad milion godzin szkoleń

Miniony rok był bardzo intensywny dla branży szkoleniowej, także dla administrowanej przez PARP Bazy Usług Rozwojowych, dzięki której zrealizowano niemal 31 tys. usług szkoleniowych i doradczych. Trwały one łącznie 1 125 287 godzin. Skorzystało z nich 173 tys. pracownikó...
Światowe innowacyjne trendy – czym warto się inspirować

Najnowszy „Monitoring trendów w innowacyjności” pokazuje wyraźny zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju i uwzględniania w planach wzrostu dobra klimatu. Światowe gospodarki ogłaszają również zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i bizne...
Ostatni moment na zgłoszenie udziału w konkursie „Pracodawca Jutra”
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość (PARP) do 31 stycznia 2022 r. przyjmuje aplikacje w konkursie „Pracodawca Jutra”. Mikro, mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy mogą zgłaszać się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edu...
Sukcesja w firmach rodzinnych. Wsparcie MŚP w przekazaniu biznesu
36 proc. przedsiębiorstw w Polsce uważa się za firmy rodzinne. Prawdziwy odsetek jest jednak znaczenie większy, zwłaszcza biorąc pod uwagę małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem pozwalającym zapewnić międzypokoleniową ciągłość rodzinnych biznesów jest skuteczna sukce...
Kilkadziesiąt JST zgłosiło się do unijnego programu GovTech inno_LAB. Nabór trwa
Już 34 jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowano do realizowanego przez PARP pilotażowego programu GovTech inno_LAB. Celem pilotażu jest wprowadzenie innowacji do polskiej administracji samorządowej oraz wspieranie JST w zamawianiu dostaw i usług opartych na tec...
Praca zdalna – już nie benefit, jeszcze nie codzienność

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport, przedstawiający pracę zdalną z perspektywy pracowników, pracodawców oraz gospodarki. Wiele podmiotów pracuje obecnie w tym systemie bez większych zakłóceń i planuje to kontynuować, szczególnie w branżach krea...
Trwa nabór do projektu System Wczesnego Ostrzegania

Celem projektu SWO jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojow...
„Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”: nowy konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”

Dzięki zwiększeniu budżetu na program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” PARP ogłosiła nową edycję konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Do dyspozycji przedsiębiorców jest 9,35 mln euro. Wnioski w konkursie będzie m...
Katalog innowacji. Przegląd startupów inkubowanych w makroregionie Polski Wschodniej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła katalog startupów, którym udało się rozwinąć działalność biznesową dzięki Programowi Polska Wschodnia oraz wsparciu Platform startowych. Największą wartością programów inkubacji jest szereg usług podstawowych i specj...
Projekty w konkursie gov_LAB wybrane. Samorządowcy będą podnosić kompetencje w projektowaniu usług dla przedsiębiorców
Projekty w konkursie gov_LAB wybrane. Samorządowcy będą podnosić kompetencje w projektowaniu usług dla przedsiębiorców
Baza Usług Rozwojowych podsumowuje mijający rok: ponad milion godzin szkoleń

Miniony rok był bardzo intensywny dla branży szkoleniowej, także dla administrowanej przez PARP Bazy Usług Rozwojowych, dzięki której zrealizowano niemal 31 tys. usług szkoleniowych i doradczych. Trwały one łącznie 1 125 287 godzin. Skorzystało z nich 173 tys. pracownikó...
1
2
3
4
5
6
7