Rusza VI edycja konkursu „Pracodawca Jutra”. PARP doceni najlepsze inicjatywy edukacyjne

 „Pracodawca Jutra” to konkurs, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edu...
GUM dla nowoczesnej gospodarki– trwają informacyjno-edukacyjne spotkania dla przedsiębiorców

We wtorek, 21 września o godzinie 12.00, odbędzie się wideokonferencja dla przedsiębiorców poświęcona funkcjonowaniu Głównego Urzędu Miar oraz jego roli w działalności badawczo-rozwojowej.
Ruszył konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”

W konkursie, organizowanym przez PARP, „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 11...
Startupy stawiają na lepszą jakość zdrowia i pracy Polaków dzięki Funduszom Europejskim

Rewolucyjne projekty MedTech wspierające rehabilitację pacjentów, ich codzienne funkcjonowanie oraz rozwój medyków. Nowoczesne technologie poprawiające bezpieczeństwo pracowników oraz umożliwiające ich efektywne kształcenie – to dzięki projektom unijnym, realizowanym prz...
Kolejna edycja programu PARP „Internacjonalizacja MŚP”. 50 mln zł na podbój zagranicy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 18 paździer...
Startują informacyjno-edukacyjne spotkania online dla przedsiębiorców – #idearozwojubiznesu

Już jutro Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczną cykl bezpłatnych wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców. Pierwsze spotkania odbędą się w 15 i 16 września, i obejmą tematy: „Rozwijaj swoją firmę cyfrowo”, ...
Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji

„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to nowe działanie w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie moż...
#idearozwojubiznesu – startuje cykl edukacyjnych spotkań online

Już 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczną cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm w pr...
550 tys. zł w konkursie na najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Do 21 września można zgłaszać projekty do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Nowy konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw, które realizują programy włączające pracowników w działania rozwojowe firmy, a także do podmiotów, które oferują narzę...
PARP: 273 mln zł z Funduszy Europejskich na budowę dróg w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu „Infrastruktura drogowa” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie projektów ujętych w Planie Transportowym dla Programu Po...
Rusza VI edycja konkursu „Pracodawca Jutra”. PARP doceni najlepsze inicjatywy edukacyjne

 „Pracodawca Jutra” to konkurs, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edu...
GUM dla nowoczesnej gospodarki– trwają informacyjno-edukacyjne spotkania dla przedsiębiorców

We wtorek, 21 września o godzinie 12.00, odbędzie się wideokonferencja dla przedsiębiorców poświęcona funkcjonowaniu Głównego Urzędu Miar oraz jego roli w działalności badawczo-rozwojowej.
Ruszył konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”

W konkursie, organizowanym przez PARP, „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 11...
Startupy stawiają na lepszą jakość zdrowia i pracy Polaków dzięki Funduszom Europejskim

Rewolucyjne projekty MedTech wspierające rehabilitację pacjentów, ich codzienne funkcjonowanie oraz rozwój medyków. Nowoczesne technologie poprawiające bezpieczeństwo pracowników oraz umożliwiające ich efektywne kształcenie – to dzięki projektom unijnym, realizowanym prz...
Kolejna edycja programu PARP „Internacjonalizacja MŚP”. 50 mln zł na podbój zagranicy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 18 paździer...
Startują informacyjno-edukacyjne spotkania online dla przedsiębiorców – #idearozwojubiznesu

Już jutro Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczną cykl bezpłatnych wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców. Pierwsze spotkania odbędą się w 15 i 16 września, i obejmą tematy: „Rozwijaj swoją firmę cyfrowo”, ...
Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji

„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to nowe działanie w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie moż...
#idearozwojubiznesu – startuje cykl edukacyjnych spotkań online

Już 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczną cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm w pr...
550 tys. zł w konkursie na najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Do 21 września można zgłaszać projekty do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Nowy konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw, które realizują programy włączające pracowników w działania rozwojowe firmy, a także do podmiotów, które oferują narzę...
2
3
4
5
6
7
8