104 mln zł na projekty eliminujące ograniczenia funkcjonalne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 851 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 461 mln zł. Pozytywnie oceniono 201 projektów. Duża liczba dobrze ...
Ponad 31 mln zł z Funduszy Europejskich dla startupów

W jedenastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie ubiegało się 58 startupów. Rekomendację wsparcia od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała ponad połowa z nich: 31 mln zł trafi do 33 firm. Konkurs finansowany jest ze środ...
Ruszyła kolejna runda konkursu Travel Grants z budżetem 50 tys. euro
Od 20 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. trwa kolejna runda konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój współpracy dwustronnej. O dofinansowanie w kwocie nawet do 2 tys. euro mogą starać się MŚP z Polski i Norwegii. Do uczestnictwa w konkursie nie jest wymagany wkład...
Przemysł 4.0: transformacja firm ze wsparciem Funduszy Europejskich
Polscy i Norwescy przedsiębiorcy zacieśnią współpracę. PARP ogłasza kolejną rundę konkursu Travel Grants
Już od 20 sierpnia 2021 roku przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski i Norwegii będą mogli wziąć udział w kolejnej rundzie konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój dwustronnej współpracy. Głównym celem programu jest wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i n...
„Dostępność szansą na rozwój”: Wystartował nabór na operatorów wsparcia szkoleniowo-doradczego

Do 24 sierpnia br. podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców mogą zgłaszać się do konkursu „Dostępność szansą na rozwój 2”. Działanie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania, z których korzystać mogą oso...
Raport Banku Światowego i PARP: Sprzedaż znów na poziomie sprzed pandemii
Firmy, które zainwestowały w cyfryzację lepiej zniosły pandemię – wynika z 4. edycji badania „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”, zrealizowanego w czerwcu i lipcu br. przez Bank Światowy, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Według raportu, sp...
Dostępność Plus – 3 lata projektu
1088 zgłoszonych inicjatyw o wartości ponad 679 mln złotych. Polscy przedsiębiorcy dzięki środkom unijnym od 3 lat usuwają bariery i zapewniają dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym w domach, szpitalach, szkołach, urzędach czy w ...
Największe polskie sukcesy gospodarcze zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim
Dzięki środkom unijnym przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki realizują innowacyjne projekty, które poprawiają jakość życia Polaków. Prawie 200 takich przykładów zostało opisanych w „Przewodniku po sukcesach polskich firm” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo...
Fundusze Europejskie: szybki rozwój miast wschodniej Polski

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, infrastruktura wschodniej Polski rozwinęła się pod względem transportu oraz infrastruktury drogowej. Z pozyskanych środków skorzystały między innymi: Olsztyn, Białystok, Kielce i Rzeszów. Opisane poniżej projekty realizowano w r...
104 mln zł na projekty eliminujące ograniczenia funkcjonalne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 851 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 461 mln zł. Pozytywnie oceniono 201 projektów. Duża liczba dobrze ...
Ponad 31 mln zł z Funduszy Europejskich dla startupów

W jedenastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie ubiegało się 58 startupów. Rekomendację wsparcia od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała ponad połowa z nich: 31 mln zł trafi do 33 firm. Konkurs finansowany jest ze środ...
Ruszyła kolejna runda konkursu Travel Grants z budżetem 50 tys. euro
Od 20 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. trwa kolejna runda konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój współpracy dwustronnej. O dofinansowanie w kwocie nawet do 2 tys. euro mogą starać się MŚP z Polski i Norwegii. Do uczestnictwa w konkursie nie jest wymagany wkład...
Przemysł 4.0: transformacja firm ze wsparciem Funduszy Europejskich
Polscy i Norwescy przedsiębiorcy zacieśnią współpracę. PARP ogłasza kolejną rundę konkursu Travel Grants
Już od 20 sierpnia 2021 roku przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski i Norwegii będą mogli wziąć udział w kolejnej rundzie konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój dwustronnej współpracy. Głównym celem programu jest wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i n...
„Dostępność szansą na rozwój”: Wystartował nabór na operatorów wsparcia szkoleniowo-doradczego

Do 24 sierpnia br. podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców mogą zgłaszać się do konkursu „Dostępność szansą na rozwój 2”. Działanie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania, z których korzystać mogą oso...
Raport Banku Światowego i PARP: Sprzedaż znów na poziomie sprzed pandemii
Firmy, które zainwestowały w cyfryzację lepiej zniosły pandemię – wynika z 4. edycji badania „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”, zrealizowanego w czerwcu i lipcu br. przez Bank Światowy, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Według raportu, sp...
Dostępność Plus – 3 lata projektu
1088 zgłoszonych inicjatyw o wartości ponad 679 mln złotych. Polscy przedsiębiorcy dzięki środkom unijnym od 3 lat usuwają bariery i zapewniają dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym w domach, szpitalach, szkołach, urzędach czy w ...
Największe polskie sukcesy gospodarcze zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim
Dzięki środkom unijnym przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki realizują innowacyjne projekty, które poprawiają jakość życia Polaków. Prawie 200 takich przykładów zostało opisanych w „Przewodniku po sukcesach polskich firm” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo...
5
6
7
8
9
10
11