PARP
„Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna” to temat webinaru, który odbędzie się w czwartek 25 listopada 2021 r. o godzinie 13:00. Specjaliści przedstawią rozwiązania prawne i instytucjonalne dla przedsiębiorstw, które zn...

23 listopada 2021

PARP
PARP
W nowym konkursie, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wyłoniono aż 29 laureatów. Są to najlepsze programy inicjatyw pracowniczych oraz gotowe narzędzia informatyczne, dzięki którym pracownicy mogą zgłaszać pomysły na usprawnienia w swoich prze...
PARP
„Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Eur...
PARP
Pandemia koronawirusa przyniosła ogromne zmiany we wszystkich sektorach gospodarki. Rynek pracy zweryfikował na nowo swoje potrzeby. Poszukiwani są pracownicy związani z branżą HR oraz wykwalifikowani robotnicy. Stopa bezrobocia w Polsce spada, a liczba wolnych wakatów r...
PARP
Zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to cel rządowego programu Dostępność Plus. 18 listopada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje webinarium „Dostępność – szan...
PARP
W czwartek 18 listopada o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie online z serii Idea Rozwoju Biznesu „Proces transformacji cyfrowej”. Podczas rozmowy zostaną przybliżone działania mające na celu szersze zastosowanie cyfrowego obiegu danych oraz digitalizacji procesów bizn...
Aktualności
Aula Polska ma nowego prezesa. Piotr Nowosielski - co-founder Just Join IT, najszybciej rozwijającego się portalu pracy dla programistów, bierze na swoje barki reaktywację instytucji promującej kulturę przedsiębiorczości technologicznej w Polsce i Europie.

17 listopada 2021

PARP
O wsparcie z funduszy unijnych mogą wnioskować MŚP, które ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą. Celem jest dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Budżet na „Nowy Start finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja ...
PARP
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapraszają do udziału w Akademii Aeropolis Online: Internacjonalizacja MŚP, dzięki której wnioskodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie o maksymalnej wysokości 800 ty...
1
2
3
4
5
6
7